CS katalogy - dodavatel veletržního katalogu pro veletrh e-SALON

Společnost  ABF, a.s. prohlašuje, že společnost CS katalogy je jediným dodavatelem veletržního katalogu pro veletrh e-SALON - má souhlas k užívání či propagaci chráněných názvů či log veletrhů pořádaných ABF, a.s. a k oslovování jednotlivých vystavovatelů jménem pořadatele veletrhu.