Stát dá na dobíjecí stanice elektromobilů 130 milionů

Ministerstvo dopravy vyhlásilo už třetí výzvu Operačního programu doprava (OPD) pro zájemce o výstavbu nových tuzemských rychlodobíjecích stanic elektromobilů.

V programu podpory infrastruktury pro alternativní paliva je z evropských prostředků vyčleněno až 130 miliónů korun. O podporu se mohou ucházet žadatelé, kteří na území členských států EU v současnosti provozují alespoň 10 veřejně přístupných dobíjecích stanic a kteří předloží komplexní projekt na vybudování 125 rychlodobíjecích stanic umístěných rovnoměrně po celém území České republiky.

Vybrán bude vítězný projekt

Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů může v této výzvě dosáhnout až 70 procent. Na základě hodnotících kritérií, kterými jsou hospodárnost, připravenost a relevance projektu, bude z předložených žádostí vybrán jeden projekt, který nejlépe naplní tato kritéria. Žádosti je možné předkládat do 31. července 2019. Bližší informace k podmínkám jsou k dispozici webu: http://www.opd.cz/stranka/vyzva-68/

Vítěz z druhé výzvy už brzy

Nově vypsaná podpora přímo navazuje na druhou výzvu vyhlášenou v srpnu 2018. Ministerstvo dopravy obdrželo dvě žádosti a v současné době probíhá hodnocení předložených projektů. Předpokládá se, že v průběhu lkvětna bude zveřejněna informace o vítězném projektu včetně seznamu konkrétních lokalit, ve kterých budou jednotlivé dobíjecí stanice vybudovány.