Volvo hledá investory pro svůj klimatický plán

Společnost Volvo Cars založila finanční rámec Green Finance Framework pro tzv. zelené financování. V praxi to znamená, že získá možnost pokrýt financování svého ambiciózního klimatického plánu a elektrifikační strategie vydáváním "zelených dluhopisů" nebo získáváním "zelených půjček".

Veškeré finanční prostředky získané tímto způsobem budou využity na projekty vztahující se k oblastem klimatu a životního prostředí. Financování v rámci Green Finance Framework jasně určí, jak budou tyto projekty identifikovány, vybírány a spravovány, což investorům přinese výhodu v podobě transparentnosti. Tento systém umožní vydláždit cestu k vydání prvních zelených dluhopisů automobilky Volvo Cars. Výtěžek z každého takto vydaného dluhopisu bude využit nejen na financování vývoje a výroby nových elektrických vozů, nových automobilových platforem a nových pohonných technologií, ale i k navýšení kapacity pro výrobu akumulátorů a elektrických vozů.

Finanční rámec Green Finance Framework automobilky Volvo byl přezkoumán společností Cicero, která je předním poskytovatelem nezávislých průzkumů za účelem vyhodnocení investičních rámců pro zelené dluhopisy, od níž získal nejvyšší možné hodnocení: Dark Green.„Společnost Volvo Cars se může pochlubit jedním z nejambicióznějších klimatických plánů v automobilovém průmyslu,“ uvedl generální ředitel automobilky Håkan Samuelsson. „Náš finanční rámec Green Finance Framework umožňuje investorům zapojit se do transformace společnosti Volvo Cars ve výrobce elektrických automobilů.“

V loňském roce představila společnost Volvo Cars komplexní klimatický plán, který se v zájmu naplnění vize automobilky stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností zaměřuje na snížení emisí uhlíku napříč všemi operacemi a produkty společnosti.Plán se zdaleka nevztahuje jen na řešení emisí ve výfukových plynech prostřednictvím elektrifikace. Automobilka chce díky recyklaci a opětovnému využívání materiálů eliminovat emise uhlíku také v rámci své výrobní sítě, svých širších operací a svého dodavatelského řetězce.

Prvním hmatatelným krokem je v souladu s vizí pro rok 2040 cíl redukovat do roku 2025 uhlíkovou stopu vyprodukovanou v rámci životního cyklu každého z nových vozů Volvo o 40 % ve srovnání s rokem 2018. To zahrnuje snížení emisí ve výfukových plynech o 50 % na vůz, snížení provozních emisí uhlíku o 25 % na vůz (a to včetně výroby a logistiky) a snížení emisí uhlíku vyprodukovaných v rámci dodavatelského řetězce o 25 % na vůz.

„Do následujících let jsme si stanovili ambiciózní investiční plány, jejichž smyslem je proměnit naše klimatické cíle v realitu,“ uvedla Carla de Geyseleer, finanční ředitelka společnosti. „Mám radost, že nyní můžeme finanční komunitě nabídnout možnost investovat do udržitelných projektů společnosti Volvo Cars, protože finanční průmysl hraje z hlediska stimulace a podpory udržitelného rozvoje zásadní roli.“

Společnost Volvo Cars byla první renomovanou automobilkou, která se zavázala ke kompletní elektrifikaci celé své modelové řady, přičemž je zatím jedinou značkou, která nabízí plug-in hybridní variantu pro každý ze svých modelů. Mimoto má automobilka v plánu v následujících letech představit celou řadu plně elektrických modelů.

V první polovině roku 2020 dosáhl prodej plug-in hybridních vozů Volvo téměř čtvrtinového podílu prodeje v Evropě. Podle výsledků průzkumu trhu vedeného agenturou IHS se automobilka Volvo Cars z hlediska prodeje plug-in hybridních vozů stala v daném období nejúspěšnější prémiovou značkou v Evropě. Ambicí společnosti Volvo Cars je dosáhnout do roku 2025 stavu, kdy budou 50 % jejího globálního prodeje tvořit plně elektrická vozidla, zatímco zbytek budou hybridy.