V Česku jezdí přes 18 tisíc osobních elektromobilů

K 30. červnu 2023 bylo v České republice registrováno 18 271 osobních bateriových elektrických vozidel (BEV kat. M1), vyplývá z aktualizovaných dat na webu Čistá doprava. Během uplynulých šesti měsíců se jejich počet zvýšil o 29 %, kdy bylo registrováno 4 110 vozidel. 

Více než čtvrtinu letošních registrací evidovala Tesla (1 085), s odstupem následovala Škoda (563) a Volkswagen (535). Celkově nejvíc BEV evidovala v registru Škoda (3 596), dále Tesla (3 048) a Volkswagen (2 226). Z 18 271 osobních BEV bylo 4 466 vozidel registrováno jako ojetých, tj. 24,4 %, 13 953 vozidel bylo registrováno na firmy, tj. 76,4 %. Téměř 40 % BEV bylo registrováno v Praze (7 174), následují Středočeský (3 536) a Jihomoravský kraj (1 721).

Zajímavý pohled nabízí srovnání 3 značek s nejvyšším počtem registrovaných BEV kategorie M1. U nejúspěšnější značky v tomto ohledu, Škody, byla zatím dominantně z 97 % zastoupena vozidla nová a jen ze 3 % ojetá, u Tesly byl podíl ojetých vozidel 30 %, u Volkswagenu pak 24 %. Během uplynulých šesti měsíců evidovala v Česku nejvíce registrací Tesla, a to jak v oblasti nových (786), tak ojetých vozidel (299). Na tento výsledek mělo nepochybně vliv opakované zlevnění této značky.

Podle aktuálních dat Evropského sdružení výrobců automobilů bylo v zemích Evropské unie v období leden–červen letošního roku registrováno více než 700 tis. nových osobních BEV (meziroční nárůst o 54 %), které se na celkových registracích podílely 13 %. Nejvíce BEV bylo registrováno v Německu (220 tis.), Francii (138 tis.) a Nizozemsku (58 tis.), nejvyšší tržní podíl si pak BEV držely ve Švédsku (37 %), Finsku (33 %) a Dánsku (31 %). Česká republika skončila v podílu registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel mezi zeměmi Evropské unie s 2,6 %, před Slovenskem na předposledním místě.

K 30. červnu 2023 bylo v České republice registrováno 11 075 osobních plug-in hybridních vozidel (PHEV kat. M1). Během uplynulého půlroku se jejich počet zvýšil o 2 671. Nejvíce byla s 22% podílem zastoupena značka Škoda (2 395), před BMW (1 461), Mercedes-Benz (1 432), Volvem (1 016), Hyundai (691) a Mitsubishi (678). Celkem 1 518 osobních PHEV bylo registrováno jako ojetých, tj. 13,7 %, 8 770 vozidel bylo registrováno na firmy, tj. 79,2 %. Přes 47 % osobních plug-in hybridů bylo registrováno v hl. m. Praze (5 208), následoval kraj Středočeský (1 521), Jihomoravský (813), Moravskoslezský (611), Královéhradecký (413) a další.

Ke stejnému datu bylo v Česku registrováno 24 osobních vozidel s vodíkovým palivovým článkem, během prvního půlroku přibylo 12 vozidel. Z uvedeného počtu bylo 20 značky Toyota a 4 Hyundai. Celkem 18 vozidel bylo registrováno v hl. m. Praze, tři v Moravskoslezském kraji, dvě ve Středočeském a jedno v Karlovarském kraji.