V Česku jezdí 16 tisíc osobních elektromobilů

K 31. březnu 2023 bylo v České republice registrováno 15 984 osobních bateriových elektrických vozidel (BEV kat. M1). V průměru jsou 3 roky staré.

Během prvního kvartálu se jejich počet zvýšil o 1 788, čtvrtinu letošních registrací evidovala Tesla (448), následoval Volkswagen (232) a Škoda (222). Celkem 3 822 osobních BEV bylo registrováno jako ojetých, tj. 23,9 % (pozn. v hl. m. Praze 22,5 %, v ostatních krajích 24,8 %), 12 226 vozidel bylo registrováno na firmy, tj. 76,5 % (pozn. v hl. m. Praze 82,9 %, v ostatních krajích 75,2 %). Průměrné stáří osobního vozidlového parku v České republice bylo 16,00 let, v případě osobních bateriových vozidel pak 3,03 let.

Česká republika skončila v prvním kvartálu v podílu registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel mezi zeměmi Evropské unie s 2,37 % před Slovenskem na předposledním místě. „I přes ne zcela lichotivé evropské srovnání jezdí po českých silnicích již téměř 16 tisíc osobních bateriových elektromobilů, k dispozici mají přibližně 3 650 veřejných dobíjecích bodů, z nichž 72 % slouží pro pomalé AC dobíjení, 23 % pak pro rychlejší DC dobíjení a 5 % pak tvoří ultra rychlé dobíjecí body s výkonem 150+ kW, kterých je v Česku 153. Přibližně čtvrtina elektromobilů byla registrovaná jako ojetých. Z celkem 3 822 těchto ojetin bylo 43 % registrováno na osoby a 57 % na firmy, nejvíce ojetých vozidel bylo evidováno u značek Tesla (776), BMW (715) a Fiat (473). U nově registrovaných vozidel je pouze 17 % z nich registrováno na osoby a 83 % na firmy, nejvyšší počet vozidel pouze s jednou registrací evidovala Škoda (3 185), Tesla (1 637) a Volkswagen (1 539). Nejoblíbenější značkou elektromobilů mezi soukromými osobami byla s 622 vozidly Tesla, před Škodou (432) a BMW (391), mezi firemní klientelou pak Škoda (2 829), Tesla (1 791) a Volkswagen (1 563),“ říká Jindřich Frič z Centra dopravního výzkumu.

Nejvíc elektromobilů v Praze

Téměř 40 % osobních elektromobilů bylo registrováno v hl. m. Praze, kde byl ze všech krajů také nejvyšší podíl firemních registrací (83 %). Naopak nejvyšší podíl BEV v soukromém vlastnictví byl evidován v Libereckém kraji (35 %). Nejvyšší podíl nových elektromobilů, tzn. vozidel pouze s jednou registrací, byl evidován ve Středočeském kraji (80 %), nejvyšší podíl ojetých elektromobilů, tzn. vozidel s opakovanou registrací, byl evidován v Královéhradeckém a Zlínském kraji (shodně 31 %).

Podpora od Ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy v uplynulých letech podporovalo budování veřejné dobíjecí infrastruktury v České republice. Aktuálně připravujeme výzvu Operačního programu Doprava, který je spolufinancován Evropskou unií, zaměřenou na podporu výstavby veřejných dobíjecích stanic v České republice. Spuštění výzvy je na spadnutí. Ve výzvě využijeme data z projektu Centra dopravního výzkumu (CDV), jehož aplikačním garantem bylo Ministerstvo dopravy, který identifikuje vhodné lokality pro výstavbu dobíjecí infrastruktury dle jejich výkonových parametrů. Zároveň jsme s kolegy z CDV analyzovali stávající dobíjecí infrastrukturu na síti TEN-T a podpory budeme systematicky cílit také na ty úseky silniční sítě tak, abychom splnili požadavky Nařízení AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation),“ doplňuje pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu Jan Bezděkovský.