Audi testuje filtr pevných částic pro elektromobily

Audi vyvíjí v pilotním projektu společně s dodavatelem MANN+HUMMEL filtr jemného prachu pro elektromobily, který zachycuje jemný prach z okolí. Již v pilotní fázi se ukazuje, že tento filtr přispívá ke zlepšování kvality ovzduší ve městech jak za jízdy, tak i během nabíjecího procesu. Značka se čtyřmi kruhy podrobně představila jeho funkci na akci GREENTECH FESTIVAL v Londýně.

Nezávisle na druhu pohonu vozidla vzniká 85 procent jemného prachu ze silniční dopravy v důsledku oděru materiálu z brzd, pneumatik a povrchu vozovky. Nejmenší částice prachu jsou velké jen několik mikrometrů a pouhým okem sotva zaznamenatelné. Vzhledem k tomu, že mají průměr pouhých deset mikrometrů, mohou být snadno vdechovány. Světová zdravotnická organizace (WHO) loni doporučila limity pro emise jemného prachu výrazně snížit. Podle odborníků by byly nové hodnoty na mnoha místech v Německu překračovány.

Pasivní filtrování za jízdy, aktivní při nabíjení

Audi se v rámci své odpovědnosti za společnost a ochranu životního prostředí zaměřuje při svých aktivitách především na trvalou udržitelnost. Cílem značky se čtyřmi kruhy je proto nejen vyrábět s neutrální bilancí emisí CO2[1], ale také snižovat ostatní emise všude, kde je to možné. Značka Audi nyní společně s dodavatelem MANN+HUMMEL vyvinula filtr pro přední část vozu, který dokáže zachycovat jemný prach z okolí. Jeho funkce je podobná jako u stacionárních zařízení, která jsou již provozována v některých městech.

Výhodou mobilní verze je zachycování nejen vlastních emisí pevných částic, například modelu Audi e-tron*, ale i ostatních vozidel – a to přímo tam, kde vznikají.

Pilotní projekt byl spuštěn v roce 2020 a potrvá čtyři roky. „Tento filtr pevných částic je příkladem našeho úsilí o inovace ku prospěchu všech a zdařilé spolupráce se specializovanými dodavateli. Již dnes podnikáme z vlastní iniciativy mnoho dalších kroků,“ vysvětluje Fabian Groh, vedoucí projektu v oddělení vývoje systémů karoserie ve společnosti AUDI AG. „Přitom předpokládáme, že v budoucnosti bude tento prvek výbavy vyžadován legislativou.“

Filtr je uložen před chladičem jako nedílná součást přívodu vzduchu do vozidla. Jeho montáž si tedy vyžádala jen několik změn na vozidle, což udržuje náklady na nízké úrovni. Filtrační prvek se ovládá prostřednictvím nastavitelného přívodu chladicího vzduchu. Mechanický princip funkce je podobný jako u vysavače. Na podobném principu jsou také ve filtru zachycovány jemné částice. I přesto je však zachován volný průtok vzduchu.

Filtr se zatím používá ve zkušebních vozidlech Audi e-tron*. Za jízdy probíhá filtrace pasivně v důsledku pohybu vozidla. Vzduch přitom proudí filtračním systémem, který zachycuje i ty nejmenší částice. Další možností je filtrování v průběhu stacionárního nabíjecího procesu. Průchod venkovního vzduchu chladičem přitom zajišťuje již dnes do každého elektromobilu montovaný ventilátor. Systém tento proces využívá, a může tak aktivně filtrovat jemný prach ze vzduchu proudícího filtrem. I u stojícího vozu jsou díky tomu zachycovány nejmenší částice. Pro využití tohoto systému je ideální městské prostředí, protože v něm je zatížení životního prostředí jemným prachem neporovnatelně vyšší než na venkově.

Dlouhodobé testy prokázaly účinnost

Testy ve zkušebních vozidlech sloužily nejen k analýzám účinnosti filtru, ale také ke zjištění, zda je tím ovlivňováno používání vozidla. Dlouhodobým testem, v němž vozidlo Audi e-tron* ujelo více než 50 000 kilometrů, bylo potvrzeno, že filtrační systém nemá žádné negativní dopady na provoz elektromobilu, a to ani za horkých letních dní, ani při rychlém nabíjení.

Systém je tak účinný, že v závislosti na způsobu používání, například ve velmi znečištěném městě, jakým je Stuttgart, je množství částic uvolňovaných při provozu modelu Audi e-tron* kompletně odfiltrováno. V ještě intenzivněji znečištěných městech mohou být při běžném provozu aktivně a pasivně absorbovány emise jemného prachu až tří vozidel. Audi usiluje ve spolupráci s firmou MANN+HUMMEL o síťové propojení s již používanými senzory, například na meteorologických stanicích. Kromě toho probíhá také vývoj příslušného ukazatele činnosti systému ve vozidle. Cestující se tak mohou informovat o tom, kdy je systém aktivní a kolik pevných částic již odfiltroval.

Filtrační systém s vysokým podílem recyklátů

Údržba filtru je snadná. Vložka filtru se mění nejdříve v rámci intervalů pro pravidelnou údržbu. Analýza životního cyklu kompletního filtračního systému ukázala, že zapříčiní ekvivalent 14,9 kilogramu emisí CO2. Samotná vložka filtru obsahuje 15 procent recyklátu, celý systém 60 procent.

Exponáty týkající se systému Audi Urban Purifier prezentovala značka Audi na akci GREENTECH FESTIVAL, která se konala ve dnech 13. až 14. října v Londýně.