ČISTÁ MOBILITA – MODERNÍ A RADOSTNÁ SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA

Po velké konferenci “Čistá mobilita v ČR” v Poslanecké sněmovně je tu první E-Salon pro odbornou i širokou veřejnost. Člověk je na jednu stranu zvídavý a na druhou má určité obavy z něčeho nového. Srdečně Vás jako renomovaná nezisková společnost „Čistá mobilita“ zveme na konferenci, jejímž účelem je jednak aktuální rekapitulace našich mezinárodních závazků, aktuální návrhy Vlády ČR, pohledy a názory privátní a vědecké sféry. Zavádění čisté mobility se neobejde bez intenzivní komunikace představitelů státních a veřejných institucí, automobilového průmyslu a energetiky, výzkumných a vědeckých institucí. Jen taková komplexní a intenzivní komunikace povede k úspěchu. Tedy, že se tento přelomový okamžik stane příležitostí, nikoliv rizikem. Pro udržitelnost tohoto velkolepého projektu je však nejdůležitější zákazník. Mějme to na paměti.
Typ akce: Kongresy, konference, semináře


Datum zahájení: Pátek, 16.11.2018 10:30 - 15:30

Místo konání: Vstupní hala II, Kongresový sál

Organizátor: Spolek Čistá mobilita

Vstupné: v rámci vstupenky na veletrh


Kontaktní informace:
ABF, a.s.
Program:

 

10.30 | Národní akční plán pro rozvoj čisté mobility v ČR

            Ing. Martin  Voříšek (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)

10.45 | Novela zákona o PHM – dobíjecí stanice

            Ing. Jan Zaplatílek (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

11.00 |  Naplňování Národního akčního plánu čisté mobility ze strany MD

            Mgr. Jan Bezděkovský (Ministerstvo dopravy ČR)

11.15 | Vliv automobilové dopravy na čistotu ovzduší

            Mgr. Jaroslav Kepka (Ministerstvo životního prostředí ČR)

11.30 | Elektromobilita z pohledu energetiky

           Ing. Tomáš Chmelík (ČEZ)

11.45 | Předpokládané změny na trhu alternativních paliv

            Ing. Jaroslav Slouka, (ČAPPO)

12.00 | Regulace EU a zavádění čisté mobility v ČR

            Ing. Lucie Krčmářová, (AutoSAP)

12.15 | Začleňování alternativních pohonů do firemních flotil

            Ing. Daniel Prostějovský (Lease Plan)

12.30 – 13.00  DISKUZE

 

13.00 | Využití bioCNG v dopravě v ČR

            Ing. Martin Schwarz (CZ BIOM – České sdružení pro biomasu, z.s.

13.15 | Pohon na CNG – srovnání s konvenčními i alternativními pohony

            Ing. Jan Kocourek (Motor Jikov, a.s.)

13:30 | Alternativní paliva a elektromobilita v nákladní dopravě

            Ing. Štěpán Venhoda (Scania a.s.)

13.45 | Garážování alternativních vozidel – z pohledu legislativy

            Petr Vomáčka (poradce Čistá mobilita z.s.),

13.50 | A co LPG?

            Ing. Ivan Indráček (Česká asociace LPG, z.s.)

14.00 | Praktické využití a přínos elektromobility pro soukromý a státní sektor

            Milan Pavlíček (CV Tech s.r.o.)

14.15 | Nabíjecí infrastruktura pro elektromobilitu

             Ing. Josef Lichtenberg, (Voltdrive s.r.o.)

14.3  | Automobily Nissan

           Milan Horna, (Nissan ČR)

14.45 | Nabíjení v souvislostechMilan Řehoř (VOŠ a  SPŠ Ždár nad Sázavou), Zkušenosti s elektromobily

            Michal Novák (VOŠ a SPŠ Ždár nad Sázavou)

15.00 – 15.30 – DISKUZE

 

Konferencí Vás bude provázet předseda spolku Čistá mobilita, z.s. Ing. Milan Urban